2 Beddy on Seddon

35B Seddon St, Glenholme Bay of Plenty
21